РУЙХАТИ ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА

       РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ТАЪМИР ВА
ХИЗМАТРАСОНИИ МЕХАНИЗМҲОИ БОРБАРДОРӢ
(БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ)
1. Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  ном  ва  шакли  ташкилию  ҳуқуқии  ташкилот,  суроғаи  ҳуқуқӣ,  рақами
суратҳисоб ва номи бонк.
2.  Нусхаи  ҳуҷҷатҳои  таъсисӣ  ва  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирии  давлатии
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ:
–  Оиннома;  Шаҳодатномаи  бақайдгири  таъсисёбӣ;  Иқтибос  аз  феҳристи
ягонаи шахсони ҳуқуқӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи дараҷаи ихтисоси кормандони довталаби иҷозатнома:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Нусхаи фармонҳои таъин намудани шахсони масъул ва хизматрасон оид ба
бехатарона истифода бурдани механизмҳои борбардорӣ.
7.  Рӯйхати  мавҷуд  будани  иншооти  борбардор  бо  нишондоди  рақамҳои  ба
қайдгирифташуда,  рақами  заводӣ  ва  соли  истеҳсол,  инчунин  нусхаи
шиносномаҳои онҳо.
8.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
9. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
10. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.
Тавзеҳ: Ҳуҷҷатҳои мазкур дар асоси талаботҳои моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», боби 7
ва  23  Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои
фаъолият (қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз
25.02.2017, №101) талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ТАЪМИР ВА
ХИЗМАТРАСОНИИ МЕХАНИЗМҲОИ БОРБАРДОРӢ
(БАРОИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  насаб,  ном,  номи  падар,  ҷои  истиқомат,  шиноснома,  рақам  ва  таърихи
гирифтани он.
2.  Нусхаи  шаҳодатномаи  қайди  давлатии  шаҳрванд  ба  сифати  соҳибкори
инфиродӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз.
4.    Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи дараҷаи ихтисоси кормандони довталаби иҷозатнома:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Нусхаи фармонҳои таъин намудани шахсони масъул ва хизматрасон оид ба
бехатарона истифода бурдани механизмҳои борбардорӣ.
7.  Рӯйхати  мавҷуд  будани  иншооти  борбардор  бо  нишондоди  рақамҳои  ба
қайдгирифташуда,  рақами  заводӣ  ва  соли  истеҳсол,  инчунин  нусхаи
шиносномаҳои онҳо.
8.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
9. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
10. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.
Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», боби 7
ва  23  Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои
фаъолият  (қарори  Ҳукумати  Ҷ.Т  аз  3  апрели  соли  2007,  №172,  таҳрири  нав  аз
25.02.2017, №101) талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ИСТИФОДАБАРИИ
ИНШООТИ ИСТЕҲСОЛИЕ, КИ ХАВФИ СӮХТАН ДОРАНД
(БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  ном  ва  шакли  ташкилию  ҳуқуқии  ташкилот,  суроғаи  ҳуқуқӣ,  рақами
суратҳисоб ва номи бонк.
2.  Нусхаи  ҳуҷҷатҳои  таъсисӣ  ва  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирии  давлатии
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ:
–  Оиннома;  Шаҳодатномаи  бақайдгири  таъсисёбӣ;  Иқтибос  аз  феҳристи
ягонаи шахсони ҳуқуқӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи кадрҳо ва тахассуси онҳо:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Хулосаи мақомоти корҳои дохилӣ ба системаи иҷозатдиҳӣ.
7. Хулосаи мусбии экспертизаи бехатарии саноатӣ.
8. Хулосаҳои мусбии мақомоти давлатии экологӣ ва санитария эпидемологӣ.
9.  Нусхаи  шиносномаи  хавфи  таркиш  надоштаи  иншооти  истеҳсолиаш
хатарнок.
10. Нусхаи нақшаи пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ.
11.  Нусхаи  фармони  таъин  намудани  шахсони  масъул  ва  хизматрасон  оид  ба
истифодаи бехатарии иншоот, объектҳо ва бехатарона гузаронидани корҳо.
12.  Маълумот  дар  бораи  доштани  регламенти  техникии  маҳсулоти
истеҳсолшаванда  ё  дастурамалҳои  технологии  бо  тартиби  муқарраршуда
тасдиқгардида.
13.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
14. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
15. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.
Тавзеҳ: Ҳуҷҷатҳои мазкур дар асоси талаботҳои моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият»,  боби  7  ва  23  Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои
иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият  (қарори  Ҳукумати  Ҷ.Т  аз  3  апрели  соли  2007,  №172,  таҳрири нав аз 25.02.2017, №101) талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ИСТИФОДАБАРИИ
ИНШООТИ ИСТЕҲСОЛИЕ, КИ ХАВФИ СӮХТАН ДОРАНД
(БАРОИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ)

1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  насаб,  ном,  номи  падар,  ҷои  истиқомат,  шиноснома,  рақам  ва  таърихи
гирифтани он.
2.  Нусхаи  шаҳодатномаи  қайди  давлатии  шаҳрванд  ба  сифати  соҳибкори
инфиродӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи кадрҳо ва тахассуси онҳо:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Хулосаи мақомоти корҳои дохилӣ ба системаи иҷозатдиҳӣ.
7. Хулосаи мусбии экспертизаи бехатарии саноатӣ.
8. Хулосаҳои мусбии мақомоти давлатии экологӣ ва санитария эпидемологӣ.
9. Нусхаи нақшаи пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ.
10.  Нусхаи  фармони  таъин  намудани  шахсони  масъул  ва  хизматрасон  оид  ба
истифодаи бехатарии иншоот, объектҳо ва бехатарона гузаронидани корҳо.
11.Маълумот  дар  бораи  доштани  регламенти  техникии  маҳсулоти
истеҳсолшаванда  ё  дастурамалҳои  технологии  бо  тартиби  муқарраршуда
тасдиқгардида.
12.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
13. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
14. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.

Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон  «Дар  бораи  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият»,  боби  7  ва  23  Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)
талаб карда мешавад.

РӮЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ИСТИФОДАБАРИИ
ИНШООТИ ИСТЕҲСОЛИЕ, КИ ХАВФИ ТАРКИДАН ДОРАНД
(БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  ном  ва  шакли  ташкилию  ҳуқуқии  ташкилот,  суроғаи  ҳуқуқӣ,  рақами
суратҳисоб ва номи бонк.
2.  Нусхаи  ҳуҷҷатҳои  таъсисӣ  ва  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирии  давлатии
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ:
–  Оиннома;  Шаҳодатномаи  бақайдгири  таъсисёбӣ;  Иқтибос  аз  феҳристи
ягонаи шахсони ҳуқуқӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи кадрҳо ва тахассуси онҳо:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Хулосаи мақомоти корҳои дохилӣ ба системаи иҷозатдиҳӣ.
7. Хулосаи мусбии экспертизаи бехатарии саноатӣ.
8. Хулосаҳои мусбии мақомоти давлатии экологӣ ва санитария эпидемологӣ.
9. Нусхаи нақшаи пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ.
10.  Нусхаи  фармони  таъин  намудани  шахсони  масъул  ва  хизматрасон  оид  ба
истифодаи бехатарии иншоот, объектҳо ва бехатарона гузаронидани корҳо.
11.Маълумот  дар  бораи  доштани  регламенти  техникии  маҳсулоти
истеҳсолшаванда  ё  дастурамалҳои  технологии  бо  тартиби  муқарраршуда
тасдиқгардида.
12.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
13. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
14. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.

Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон  «Дар  бораи  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият»,  боби  7  ва  23  Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)
талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ИСТИФОДАБАРИИ
ИНШООТИ ИСТЕҲСОЛИЕ, КИ ХАВФИ ТАРКИДАН ДОРАНД
(БАРОИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  насаб,  ном,  номи  падар,  ҷои  истиқомат,  шиноснома,  рақам  ва  таърихи
гирифтани он.
2.  Нусхаи  шаҳодатномаи  қайди  давлатии  шаҳрванд  ба  сифати  соҳибкори
инфиродӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи кадрҳо ва тахассуси онҳо:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Хулосаи мақомоти корҳои дохилӣ ба системаи иҷозатдиҳӣ.
7. Хулосаи мусбии экспертизаи бехатарии саноатӣ.
8. Хулосаҳои мусбии мақомоти давлатии экологӣ ва санитария эпидемологӣ.
9.  Нусхаи  шиносномаи  хавфи  таркиш  надоштаи  иншооти  истеҳсолиаш
хатарнок.
10. Нусхаи нақшаи пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ.
11.  Нусхаи  фармони  таъин  намудани  шахсони  масъул  ва  хизматрасон  оид  ба
истифодаи бехатарии иншоот, объектҳо ва бехатарона гузаронидани корҳо.
12.  Маълумот  дар  бораи  доштани  регламенти  техникии  маҳсулоти
истеҳсолшаванда  ё  дастурамалҳои  технологии  бо  тартиби  муқарраршуда
тасдиқгардида.
13.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
14. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
15. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.
Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон  «Дар  бораи  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият»,  боби  7  ва  23. Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)
талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ИСТИФОДАБАРИИ
ИНШООТИ ИСТЕҲСОЛИЕ, КИ ХАВФИ КИМИЁВӢ ДОРАНД
(БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  ном  ва  шакли  ташкилию  ҳуқуқии  ташкилот,  суроғаи  ҳуқуқӣ,  рақами
суратҳисоб ва номи бонк.
2.  Нусхаи  ҳуҷҷатҳои  таъсисӣ  ва  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирии  давлатии
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ:
–  Оиннома;  Шаҳодатномаи  бақайдгири  таъсисёбӣ;  Иқтибос  аз  феҳристи
ягонаи шахсони ҳуқуқӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи кадрҳо ва тахассуси онҳо:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Хулосаи мақомоти корҳои дохилӣ ба системаи иҷозатдиҳӣ.
7. Хулосаи мусбии экспертизаи бехатарии саноатӣ.
8. Хулосаҳои мусбии мақомоти давлатии экологӣ ва санитария эпидемологӣ.
9.  Нусхаи  шиносномаи  хавфи  таркиш  надоштаи  иншооти  истеҳсолиаш
хатарнок.
10. Нусхаи нақшаи пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ.
11.  Нусхаи  фармони  таъин  намудани  шахсони  масъул  ва  хизматрасон  оид  ба
истифодаи бехатарии иншоот, объектҳо ва бехатарона гузаронидани корҳо.
12.  Маълумот  дар  бораи  доштани  регламенти  техникии  маҳсулоти
истеҳсолшаванда  ё  дастурамалҳои  технологии  бо  тартиби  муқарраршуда
тасдиқгардида.
13.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
14. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
15. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.
Тавзеҳ: Ҳуҷҷатҳои мазкур дар асоси талаботҳои моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар  бораи  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият»,  боби  7  ва  23  Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият (қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели  соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101) талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА ОИД БА ИСТИФОДАБАРИИ
ИНШООТИ ИСТЕҲСОЛИЕ, КИ ХАВФИ КИМИЁВӢ ДОРАНД
(БАРОИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  насаб,  ном,  номи  падар,  ҷои  истиқомат,  шиноснома,  рақам  ва  таърихи
гирифтани он.
2.  Нусхаи  шаҳодатномаи  қайди  давлатии  шаҳрванд  ба  сифати  соҳибкори
инфиродӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот дар бораи кадрҳо ва тахассуси онҳо:
–  нусхаи диплом, нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ,
6. Хулосаи мақомоти корҳои дохилӣ ба системаи иҷозатдиҳӣ.
7. Хулосаи мусбии экспертизаи бехатарии саноатӣ.
8. Хулосаҳои мусбии мақомоти давлатии экологӣ ва санитария эпидемологӣ.
9.  Нусхаи  шиносномаи  хавфи  таркиш  надоштаи  иншооти  истеҳсолиаш
хатарнок.
10. Нусхаи нақшаи пешгирӣ ва бартараф намудани ҳолатҳои садамавӣ.
11.  Нусхаи  фармони  таъин  намудани  шахсони  масъул  ва  хизматрасон  оид  ба
истифодаи бехатарии иншоот, объектҳо ва бехатарона гузаронидани корҳо.
12.  Маълумот  дар  бораи  доштани  регламенти  техникии  маҳсулоти
истеҳсолшаванда  ё  дастурамалҳои  технологии  бо  тартиби  муқарраршуда
тасдиқгардида.
13.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
14. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
15. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.
Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон  «Дар  бораи  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият»,  боби  7  ва  23
Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)
талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА БАРОИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА
ИСТЕҲСОЛ, НИГОҲДОРӢ, ПАҲН КАРДАН, ИНТИҚОЛ ДОДАН ВА ИСТИФОДАИ
МАВОДИ ТАРКАНДАИ ТАЪИНОТИ САНОАТӢ
(БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  ном  ва  шакли  ташкилию  ҳуқуқии  ташкилот,  суроғаи  ҳуқуқӣ,  рақами
суратҳисоб ва номи бонк.
2.  Нусхаи  ҳуҷҷатҳои  таъсисӣ  ва  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирии  давлатии
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ:
–  Оиннома;  Шаҳодатномаи  бақайдгири  таъсисёбӣ;  Иқтибос  аз  феҳристи
ягонаи шахсони ҳуқуқӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Маълумот  дар  бораи  пурра  таъмин  будан  ва  дараҷаи  ихтисоси  кадрҳо,
ташкили омӯзиш ва аз санҷиш гузарониани мутахассисоне, ки фаъолияташон
ба истеҳсолот, объектҳо ва корҳои хатарнок вобаста аст.
6. Хулосаҳои мусбии мақомоти давлатии экологӣ ва санитария эпидемологӣ.
7. Маълумот оид ба ташкили назорати техникии идоравӣ.
8. Маълумот оид ба мавҷуд будани лоиҳаи сохтмони анборҳои маводи тарканда.
9. Маълумот оид ба мавҷудияти ҳуҷҷатҳои меъёрӣ барои тайёр намудани маводи
тарканда ва масолеҳ аз онҳо.
10. Нусхаи санади қабули маводи тарканда.
11. Низомномаи роҳбарӣ оид ба корҳои таркишӣ.
12. Хулосаи мусбии мақомоти корҳои дохила оид ба мутобиқаи объектҳо.
13. Руйхати коргароне, ки ба маводи тарканда сару кор доранд.
14. Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.
15. Нусхаи нақшаи пешгири намудан ва барҳам додани ҳолатҳои садамавӣ.
16. Нусхаи фармонҳои таъин намудани шахсони  масъул  ва хизматрасон оид ба
бехатарона истифода бурдани иншоот, объектҳо ва бехатарона гузаронидани
корҳо.
17.Маълумот дар бораи доштани дастури техникии маҳсулоти истеҳсолшаванда ё
дастурамалҳои технологии бо тартиби муқарраршуда тасдиқгардида.
18.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникӣ  ва
коркунони  хизматрасон  оид  ба  донистани  қоидаҳо  ва  дастурамалҳои
бехатарона гузаронидани корҳо.
19. Маълумот оид ба таҷҳизоти техникии ташкилот.
Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон  «Дар  бораи  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият»,  боби  7  ва  25
Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)
талаб карда мешавад.
РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА БАРОИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА
ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСПЕРТИЗАИ БЕХАТАРИИ САНОАТӢ
(БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  ном  ва  шакли  ташкилию  ҳуқуқии  ташкилот,  суроғаи  ҳуқуқӣ,  рақами
суратҳисоб ва номи бонк.
2.  Нусхаи  ҳуҷҷатҳои  таъсисӣ  ва  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирии  давлатии
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ:
–  Оиннома;  Шаҳодатномаи  бақайдгири  таъсисёбӣ;  Иқтибос  аз  феҳристи
ягонаи шахсони ҳуқуқӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5. Дар штати шахси ҳуқуқӣ мавҷуд будани шумораи зарурии кормандон барои
гузаронидани  экспертизаи  бехатарии  саноатӣ,  ки  ба  талаботҳои  тахассусӣ
мувофиқи самти экспертизаи гузаронидашаванда мувофиқ мебошанд.
6. Маълумот оид ба базаи меъёрию техникии ташкилот.
7.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникии
ташкилот.
8.  Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.

Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», боби 7 ва 24
Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА БАРОИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА
ГУЗАРОНИДАНИ ЭКСПЕРТИЗАИ БЕХАТАРИИ САНОАТӢ
(БАРОИ СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  насаб,  ном,  номи  падар,  ҷои  истиқомат,  шиноснома,  рақам  ва  таърихи
гирифтани он.
2.  Нусхаи  шаҳодатномаи  қайди  давлатии  шаҳрванд  ба  сифати  соҳибкори
инфиродӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5.  Соҳибкори  инфиродӣ  бояд  таҳсилоти  олии  ба  самти  экспертизаи
гузаронидашаванда мувофиқ дошта бошад
5.  Мавҷуд  будани  шумораи  зарурии  кормандон  барои  гузаронидани
экспертизаи бехатарии саноатӣ, ки ба талаботҳои тахассусӣ мувофиқи самти
экспертизаи гузаронидашаванда мувофиқ мебошанд.
6. Маълумот оид ба базаи меъёрию техникӣ.
7.  Нусхаи  протоколи  санҷиши  дониши  кормандони  муҳандисию  техникии
ташкилот.
8.  Декларатсияи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок.

Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», боби 7 ва 24
Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)
талаб карда мешавад.

РУЙХАТИ
ҲУҶҶАТҲО БАРОИ ГИРИФТАНИ ИҶОЗАТНОМА БАРОИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА
КОРҲОИ МАРКШЕЙДЕРӢ
(БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ)
1.  Ариза  дар  бораи  додани  иҷозатнома  барои  намуди  фаъолияти
иҷозатномашаванда, ки дар он маълумотҳои зерин нишон дода мешаванд:
–  ном  ва  шакли  ташкилию  ҳуқуқии  ташкилот,  суроғаи  ҳуқуқӣ,  рақами
суратҳисоб ва номи бонк.
2.  Нусхаи  ҳуҷҷатҳои  таъсисӣ  ва  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирии  давлатии
довталаби иҷозатнома ба сифати шахси ҳуқуқӣ:
–  Оиннома;  Шаҳодатномаи  бақайдгири  таъсисёбӣ;  Иқтибос  аз  феҳристи
ягонаи шахсони ҳуқуқӣ.
3.  Нусхаи  шаҳодатномаи  ба  қайд  гирифтани  довталаби  иҷозатнома  дар
мақомоти андоз
4.  Ҳуҷҷате,  ки  пардохти  хаққи  иҷозатномаро  барои  баррасӣ  шудани  аризаи
довталаби иҷозатнома тасдиқ мекунад:
– расиди хироҷи давлатӣ барои барраси ҳуҷҷатҳо ва додани иҷозатнома.
5. Маълумот оид ба таҷҳизонида шудани ташкилот бо миқдори зарурии асбобу
таҷҳизоти  маркшейдерию  геодезӣ,  техникаи  ҳисоббарорӣ  бо  нишон  додани
тамға ва навъ, инчунин нусхаи шаҳодатномаҳо, шиносномаҳои аттестатсияи
онҳо, ки аз ташкилотҳои махсус гирифта шудаанд;
6.  Маълумот  дар  бораи  таъминоти  хадамоти  маркшейдерӣ  бо  бинои  махсуси
хизматии  таҷҳизонидашуда  бо  нишон  додани  масоҳат  ва  таъминоти  воқеӣ
мувофиқи дастурамал оид ба гузаронидани корҳои маркшейдерӣ;
7.  Маълумот  дар  бораи  таъминоти  хадамоти  маркшейдерӣ  бо  асбобу
лавозимоти  ёридиҳанда,  аз  он  ҷумла  асбобҳои  нақшакашӣ,  таҷҳизоти
аксбардорӣ,  дафтари  ҳисоби  координатаҳо  ва  китобчаҳои  саҳроӣ,  қоғаз  ва
дигар  лавозимот  барои  тайёр  кардани  планшетҳо,  калка  ва  аксҳои
рӯшноидиҳанда;
8.  Номгӯи  ҳуҷҷатҳои  асосии  меъёрию  техникӣ  (қоидаҳо,  меъёрҳо,  дастурҳо)-и
мавҷудбуда оид ба масъалаҳои гузаронидани корҳои маркшейдерӣ;
9.  Маълумот  дар  бораи  тартиби  мавҷудбудаи  таъмир,  тафтиш  ва  санҷиши
асбоб ва лавозимотҳои маркшейдерӣ;
10.  Ҳисоби  шумораи  даркории  кормандони  воҳиди  маркшейдерӣ  (муҳандис  ва
техник-маркшейдер,  картограф  ва  коргари  шӯъба),  ки  дар  асоси  талаботи
дастурамали гузаронидани корҳои маркшейдерӣ тайёр карда шудаанд;
11.  Штати тасдиқшудаи шӯъбаи маркшейдерӣ ва маълумот дар бораи пуршавии
воқеии он;
12.  Маълумот  дар  бораи  мутахассисони  хадамоти  маркшейдерӣ  (насаб,  ном,
номи падар, соли таваллуд, таҳсилот, собиқаи корӣ аз рӯи ихтисос, вазифаи
ишғолкарда, санаи аттестатсияи охирин);
13. Нусхаи рухсати бо тартиби муқарраргардида гирифташуда (барои шахсони
воқеӣ) ба маълумоте, ки дорои сирри давлатӣ мебошад;
14.  Маълумот дар бораи талаботи асосӣ ҳангоми истифодабарии қаъри замин,
ки  тарзу  усулҳои  махсуси  душвор  ва  фавқулдақиқи  гузаронидани  корҳои
маркшейдериро талаб мекунад;
15.  Маълумот  дар  бораи  назорати  идоравии  гузаронидани  корҳои
маркшейдерӣ

Тавзеҳ:  Ҳуҷҷатҳои  мазкур  дар  асоси  талаботҳои  моддаи  9  Қонуни  Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», боби 7 ва 29
Низомнома  дар  бораи  хусусиятҳои  иҷозатномадиҳӣ  ба  баъзе  намудҳои  фаъолият
(қарори Ҳукумати Ҷ.Т аз 3 апрели соли 2007, №172, таҳрири нав аз 25.02.2017, №101)
талаб карда мешавад.