Сохтор

                                                 СОХТОРИ ХАДАМОТ

Ному насаб Вазифа Телефон Почтаи электронӣ
1. Роҳбарият
Рањим Санъат Асо Сардори Хадамот 221-33-17  

ggtn_rt@mail.ru

Аламзода Исроил Бобо Муовини якуми сардор 221-06-72
Њудобахш Шарифа Орусбек Муовини сардор 221-72-23
2. Бахши умумї
Давлатзода Мењрафзун Сафармад Мудири бахш 221-60-84 bakhshi_umumi@mail.ru
3. Бахши кадрњо ва корњои махсус
Назарова Ноњила Алиевна Мудири бахш 223-13-65 kadri_hadamot@mail.ru
4. Бахши илмию техникї
Азизов Табассум Мудири бахш 223-82-68 bakhshi_ilmiyutehniki@mail.ru
5. Бахши муњосибот
Холиќов Лутфулло Њабибуллоевич Мудири бахш 223-11-118 bukh.ggtn.rt@mail.ru
6. Нозироти давлатии иншооти истењсолии хатарнок
Хуљаев Бобомурод Уроќович Сардори нозирот 223-82-68 ndn_khatarnok@mail.ru
7. Нозироти давлатии назорати кўњию техникї
Нозимзода Музаффар Олим Сардори нозирот 227-81-23 ndn_kuhi-tekhniki@mail.ru
8. Нозироти давлатии назорати муомилоти маводи тарканда
Носиров Фатњуддин Эмомович Сардори нозирот 223-22-80 ndn_tarkanda@mail.ru
9. Нозироти давлатии назорати истифодаи оќилона ва њифзи ќаъри замин
Убйдуллозода Имодулло Сардори нозирот 227-85-52 ndn_garizamin@mail.ru
10. Нозироти давлатии назорати кимиё ва металлургї
Назриев Хурсанд Холович Сардори нозирот 223-83-68 ndn_metalurgi@mail.ru
11. Нозироти давлатии назорати газ
Њамидов Давлаталї Сардори нозирот 227-83-11 ndn_gaz@mail.ru
12. Нозироти давлатии назорати геологї
Љумаев Маљнун Сардори нозирот 223-82-68 ndn_geologi@mail.ru
13. Нозироти давлатии назорати иншоотњои борбардор, зарфњои зери фишор коркунанда ва аттраксионњо
Хисомзода Љамшед Ќамар Сардори нозирот 223-22-79 ndn_borbardor@mail.ru
14. Нозироти комплексии назорати бехатарии саноатї дар ВМКБ
Илолов Љумахон Муминшоевич Сардори нозирот (3522) 2-36-47 nknbs_vmkb@mail.ru
15. Нозироти комплексии назорати бехатарии саноатї дар вилояти Суѓд
Исроилзода  Шараф Сардори нозирот 8 (3422) 4-31-90 nknbs_sugd@mail.ru
16. Нозироти комплексии назорати бехатарии саноатї дар вилояти Хатлон
Собирзода Рустам Кенља Сардори нозирот 223-82-68 nknbs_khatlon@mail.ru